Recruitment

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेतील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता पदावर नियुक्ती करण्यासाठी उमेदवारी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.  त्याबाबतच्या सूचनेची/जाहिरातीची, मराठी व इंग्रजी प्रत खालील प्रमाणे :-